Corporate Real Estate
is het onroerend goed in bezit of in gebruik bij een onderneming of organisatie voor haar eigen operationele doeleinden. Het vastgoed is geen core business, maar een bedrijfsmiddel. Wij adviseren over en helpen bij het beheer van portefeuilles en gebouwen. Daarnaast nemen wij projecten aan die bijzondere aandacht vereisen.

Strategic consultancy
Een gedegen advies voor de lange termijn. In een opportunistische wereld wordt er om ons heen vaak gekozen voor korte termijn oplossingen. Wij kiezen ervoor om verder te kijken dan vandaag of morgen. Wij kijken of we, samen met u, tot een strategie kunnen komen die past binnen uw beleggingsdoelstellingen of huisvestingsproblematiek. Wij bieden u daarin jarenlange ervaring met expertise op het gebied van ontwikkeling, aanhuur- en aankoop, verkoop en beheer.

Asset management
Wij helpen ondernemingen gedurende de levensduur van een transactie bij. Bij de verwerving van vastgoed, het beheer en uiteraard de exit van het vastgoed. Dit alles na een overwogen en uitgewerkte vastgoedstrategie.

Verwerving
Bij de aankoop van het vastgoed adviseren wij u over de prijs, de staat (door middel van een due dilligence) en het proces. Van zoektocht tot oplevering.

Beheer en exploitatie
Voor bestaande portefeuilles adviseren wij u over de staat van de portefeuille, hold-sell analyses, projectaanpak afzonderlijke projecten en beheerstrategieën. Alles in het teken van waarde creatie. Ook kunnen wij u helpen bij het opzetten van het beheer.

Exit
Wij ondersteunen cliënten bij de verkoop van een vastgoedportefeuille of van een afzonderlijke entiteit.

Projecten
Een project is meer dan een regel op de Excel-sheet. Ieder project verdient aandacht. Aandacht die intern niet altijd kan worden besteed. Wij helpen u bij het vlottrekken van moeizame processen en trajecten. Daar waar nodig zetten wij professionals in die op delen van het project het verschil kunnen maken. Of dit nu gaat over (her)ontwikkeling, transformatie, verhuur of verkoop. Geen project is ons te dol, geen uitdaging te groot.